Golden Life Trading S.L.

Condiții de livrare și plată a cardului Club

1. DETALII PRESTATORULUI DE SERVICII

Nume companie: Golden Life Trading S.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
Sediu central: Spania, 228031 Madrid, Calle Arboleda Nr. 18. 3. Planta, 329. oficina
E-mail: info@goldenlifetrading.com
Site web: www.goldenlifetrading.com
Tribunalul registrului: Tribunalul comercial al provinciei Madrid
ID fiscal: B87594925
Număr de înregistrare al companiei: T 34871 , F 132, S 8, H M 627188, I/A 1 (270616)
Locația de gestionare a reclamațiilor și adresa de contactPolitica de gestionare a reclamațiilor
Tárhely szolgáltató neve: EV2 Internet Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 1149. Budapest, Róna u. 120-122.

2. DISPOZIȚII GENERALE, SUBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului este Card de Club (denumit în continuare Card Club), care este publicat exclusiv de Furnizorul de servicii.

2.2. Acești Termeni determină condițiile de utilizare a serviciului de cumpărare a Cardului Club, utilizarea Cardului Club și drepturile și obligațiile care decurg din relația juridică dintre Furnizorul de servicii și Cumpărător (în continuare: Client).

2.3. Furnizorul de servicii are dreptul la acești termeni și condiții, dispozițiile din 45/2014. (III. 26.) Modificarea prospectului menționat la articolul 11 alineatul (1) din Decretul Guvernului în mod unilateral, fără acordul Cumpărătorului în orice moment. Cumpărătorul recunoaște în mod expres dreptul Furnizorului de servicii de a schimba prin trimiterea comenzii.

2.4. Furnizorul de servicii va notifica Cumpărătorului modificări ale termenilor și condițiilor publicându-le pe site-ul web cel târziu cu opt (8) zile înainte de intrarea în vigoare a modificării.

2.5. Limba contractului este maghiara, iar contractul nu este un contract scris.

2.6. Legea XLVII din 2008 privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor la un furnizor de servicii niciun cod de conduită în condițiile legii.

3. ETAPE CONTRACTANTE, CONDIȚII TEHNICE

3.1. Cardul Club poate fi comandat doar prin completarea și trimiterea formularului de comandă pe site-ul web și prin e-mail (în continuare: E-mail).

3.2. Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul este de acord că Furnizorul de servicii va înregistra și gestiona datele sale în conformitate cu LXIII. și pentru ca Furnizorul de servicii să ofere informații despre produsele și promoțiile sale în viitor. Furnizorul de servicii informează Cumpărătorul despre modul, domeniul de aplicare și condițiile de gestionare a datelor din politica de confidențialitate publicată pe site-ul web.

3.3. Cumpărătorul recunoaște că furnizarea datelor este voluntară și își dă consimțământul în mod voluntar și nelimitat prin retragerea acestora în scris, în orice moment, fără a da niciun motiv.

3.4. Cumpărătorul declară că detaliile sale din client au fost furnizate în conformitate cu realitatea. Furnizorul de servicii nu investighează realitatea datelor furnizate de Cumpărător, iar Furnizorul de servicii își exclude răspunderea pentru daunele rezultate din comunicarea de date false, eronate sau eronate. Furnizorul de servicii este responsabil pentru îndeplinirea și emiterea facturii conform datelor furnizate de Cumpărător. Furnizorul de servicii are dreptul de a șterge date evident incorecte sau false și, în caz de îndoială, verifica autenticitatea Cumpărătorului.

3.5. Înainte de a trimite comanda către Cumpărător, Furnizorul de servicii va corecta orice eroare de introducere a datelor care pot apărea, astfel încât, înainte de a trimite comanda, sistemul va afișa formularul de comandă Cumpărătorului cu datele pe care le-a furnizat pentru confirmare. Înainte de finalizarea comenzii, cumpărătorului i se oferă verificarea datelor și corectarea datelor introduse incorect.

3.6. Furnizorul de servicii va confirma comanda Cumpărătorului imediat după primire, dar nu mai târziu de 48 de ore prin e-mail trimis la adresa de e-mail specificată de Cumpărător. După expirarea acestui termen, Cumpărătorul va fi eliberat de obligația de ofertă. Această prevedere nu se aplică comenzilor plasate exclusiv prin e-mail.

4. PRET DE CUMPĂRARE, TERMENI DE PLATĂ

4.1. Prețul cardului de preț Prețul de achiziție afișat pe site-ul web este prețul Card Card, care nu include TVA, dar include transportul.

4.2. Furnizorul de servicii va emite o factură pentru prețul de achiziție în termen de 8 zile de la primirea comenzii. Cumpărătorul va plăti prețul de achiziție contra facturii prin transfer bancar, așa cum este indicat în factură. Costurile transferului bancar vor fi suportate de Cumpărător. Furnizorul de servicii nu răspunde pentru daunele care decurg din sau în legătură cu plata cu cardul de credit.

4.3. Cumpărătorul va anunța Furnizorul de servicii în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii dacă factura conține date incorecte sau alte erori. În cazul unei facturi emise incorect, Furnizorul de servicii va emite o nouă factură Cumpărătorului.

4.4. Data plății prețului de achiziție este ziua în care banca care menține contul de plată al Furnizorului de servicii creditează suma integrală a prețului de achiziție în contul de plată al Furnizorului de servicii.

4.5. Cumpărătorul va notifica cererea de factură TVA în același timp cu trimiterea comenzii, dar nu mai târziu de 1 zi de la confirmarea comenzii de către Furnizorul de servicii.

5. CONDIȚII DE LIVRARE

5.1. Furnizorul de servicii va trimite Cardul Club Cumpărătorului prin poștă recomandată în termen de 15 zile de la plata prețului de achiziție complet, prin chitanță poștală înregistrată.

5.2. Costul expedierii va fi suportat de Furnizorul de servicii.

5.3. Cumpărătorul poate să-și aplice cererea împotriva furnizorului de servicii poștale pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea articolului poștal în conformitate cu legislația în vigoare. În caz de pierdere, distrugere sau deteriorare a expedierii, Furnizorul de servicii va emite o nouă Carte Club pe cheltuiala Cumpărătorului.

6. UTILIZAREA CARDULUI CLUB

6.1. Achiziționând Card Club, Cumpărătorul are dreptul să utilizeze magazinele web și galeriile web operate de Furnizorul de servicii pe o perioadă limitată de 12 luni de la plata prețului de achiziție și să cumpere cu reducere. Descrierea magazinelor web și a galeriilor web este inclusă în elementele de meniu „Magazin” și „Galerie” din site-ul furnizorului de servicii, iar Furnizorul de servicii îl informează pe Cumpărător direct prin e-mail.

6.2. Furnizorul de servicii va plăti pentru achiziționarea Cardului Club în conformitate cu clauza 6.1. Pe lângă serviciile prevăzute în clauza 4.2.1, veți primi un abonament MyOffice de 12 luni pentru Cumpărător, unde puteți vizualiza o înregistrare a beneficiilor / bonusurilor dumneavoastră.

6.3. Furnizorul de servicii emite Cardul Club în conformitate cu datele incluse în comandă, pe nume. Dacă Cumpărătorul dorește să participe la evenimentele Furnizorului de servicii, numai Cumpărătorul indicat pe card ca proprietarul are dreptul să participe la Cardul Club emis unei persoane fizice. Entitate juridică În cazul unui cumpărător, directorul juridic-șef desemnează angajații, membrii, agenții autorizați să utilizeze Cardul Club și notifică Furnizorul de servicii despre angajat, membru sau delegat care are dreptul să participe la eveniment înainte de eveniment.

6.4. Cardul Club nu poate fi transferat către niciun terț și nici drepturile și obligațiile care decurg din relația juridică dintre Furnizorul de servicii și Cumpărător nu pot fi transferate sau atribuite oricărui terț.

6.5. Înainte de începerea evenimentului, Cumpărătorul trebuie să prezinte Card Club în persoană. Furnizorul de servicii nu este obligat să verifice identitatea persoanei care prezintă Cardul Clubului.

6.6. Furnizorul de servicii poate verifica autenticitatea Cardului Club la prezentarea acesteia. În cazul în care există vreo îndoială cu privire la autenticitatea Cardului Clubului, Furnizorul de servicii poate interzice Cumpărătorului să intre în Eveniment sau să îl instruiască pe Cumpărător să părăsească Locația evenimentului. Cumpărătorul nu are dreptul la nicio cerere de daune în legătură cu această limitare.

6.7. Cumpărătorul se angajează să manifeste un comportament de cultură care este de așteptat în conformitate cu obiceiurile sociale și normele etice și recunoaște că este obligat de regulile de participare la eveniment. Comportamentul și expresia clientului nu trebuie să submineze numele mărcii Gold and Life și trebuie să respecte drepturile sale personale și de copyright. În cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligația în temeiul acestei clauze, Furnizorul de servicii va avea dreptul să anuleze Cardul Club eliberat Cumpărătorului imediat.

6.8. Cardul Club este valabil 12 luni de la data comenzii.

6.9. Dacă, din orice motiv, în afara controlului Furnizorului de servicii (incluzând, fără a se limita la, război, revolte, atacuri teroriste, grevă, accident, incendiu, blocaj, inundații, dezastre naturale, perturbări grave ale alimentării sau alt obstacol neprevăzut) , Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru Cumpărător pentru daune, din prezentul Acord, valabilitatea Cardului Club nu va fi extinsă în acest caz.

6.10. În cazul distrugerii, deteriorarii sau pierderii Cardului Club, Furnizorul de servicii va emite o nouă Carte Club la cererea Cumpărătorului la o taxă suplimentară de 5.000 HUF.

6.11. Cumpărătorul recunoaște că, cu excepția consumatorilor (o persoană fizică care acționează în cursul încheierii unui contract în afara profesiei sale, activității independente sau a activității sale), nu are dreptul să rezilieze contractul.

7. DECLARAȚIA RESPONSABILITĂȚII

7.1. Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate din forța majoră sau alte evenimente în afara controlului său, inclusiv, dar fără a se limita la

  • utilizarea sau defecțiunea site-ului,
  • oricine schimbă datele,
  • din cauza întârzierii mele în transmiterea informațiilor,
  • cauzate de viruși,
  • eșec software, eroare rețea internet, altă eroare tehnică,
  • avarii din cauza defectării liniei sau a sistemului.
8. ALTE DISPOZIȚII

8.1. Acești termeni și condiții sunt pregătiți în limba maghiară și interpretați de legislația maghiară

8.2. Acești termeni și condiții intră în vigoare la 01.09.2016 și sunt valabili până la revocare.