Golden Life Trading S.L.

Prehlásenie o získaní príjmu

Ako partner spoločnosti Apesyto vám ponúkame možnosť nákupu produktov Apesyto, ktoré predáva spoločnosť Golden Life Trading SL, za zníženú cenu a vy máte možnosť zarobiť si peniaze na vybudovanie a udržanie svojho vlastného príjmu alebo na vytvorenie rastúcej predajnej organizácie.

ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ O APESYTO?

Ako náš partner budete mať nárok na vyplatenie provízií až po zakúpení produktu. Nevyplácame vám províziu iba po sponzorovaní alebo nábore ďalších.

Naši partneri si môžu naplánovať a zvoliť, ako a kedy chcú pracovať. Neexistujú žiadne záruky príjmu a úspechy dosiahnuté po každom predstavení sa môžu líšiť.

Na všetky nákupy poskytujeme záruku vrátenia peňazí. Ak niekto nie je spokojný s našim produktom, vrátime mu cenu produktu.

Naši partneri nemusia v čase registrácie udržiavať zásoby alebo kupovať špeciálny štartovací balíček. Registračný poplatok je jednorazový 55 € a zahŕňa vstupný poplatok partnera a poplatok za používanie nášho systému. Zo sumy zaplatenej na klubových kartách si môžete vybrané produkty kúpiť aj neskôr. Ak už ste našim partnerom, garantujeme zľavnené ceny v internetových obchodoch Apesyto a záruky spätného odkupu.

PRÁVNE VYHLÁSENIE O PRÍJME:

Neexistuje žiadna záruka, že možnosti ponúkané Apesyto / Hybratrins z hľadiska príjmu využijete maximálne a budete úspešní. Úspech alebo neúspech každého z našich partnerov, rovnako ako v akomkoľvek inom odbore, závisí od toho, ako dokáže každý partner zúročiť svoje znalosti a osobné úsilie. Úrovne príjmu, ktoré zobrazujeme pre nezávislých obchodných partnerov (Partneri), sú iba príkladmi a nemali by sa vykladať ako typický alebo priemerný príjem. Výsledky na jednotlivých úrovniach príjmu závisia od obchodných schopností každého nezávislého obchodného partner, od jeho osobných ambícií, času venovaného práci, angažovanosti, aktivity a demografických faktorov.

Spoločnosť Apesyto sa zaviazala plniť všetky právne požiadavky a požiadavky zhody v odvetví priameho predaja. Kvôli právnemu postaveniu spoločnosti a našich nezávislých spolupracovníkov sme vyvinuli Vyhlásenie o zverejnení príjmu MyApesyto („IDS“), aby sme zabránili neprimeraným nárokom na príjem. Účelom MyApesyto IDS je zobraziť skutočné informácie o príjmoch z kompenzačného plánu MyApesyto. Tieto informácie sú zverejňované po ukončení každého obchodného roka.

Upozorňujeme, že tieto čísla nepredstavujú zisky spolupracujúcich nezávislých obchodných partnerov, pretože nie je možné brať do úvahy náklady spojené s prevádzkou nezávislých obchodných partnerov alebo s propagáciou ich podnikania. Údaje sa týkajú hrubého príjmu (celkový príjem pred odčítaním nákladov). Náklady spojené s prevádzkovaním činnosti nezávislých obchodných partnerov pre Apesyto sa veľmi líšia. Náklady na samostatnú zárobkovú činnosť môžu byť stovky alebo tisíce eur ročne. Pri plánovaní potenciálneho zisku by sa mali brať do úvahy odhadované náklady. Spomínané prevádzkové náklady môžu zahŕňať náklady na reklamu a propagáciu, vzorky výrobkov, školenie, cestovné, náklady na telefón a internet, obchodné vybavenie a ďalšie náklady. Podľa prieskumu, ktorý naša spoločnosť skutočnila v roku 2019, boli priemerné ročné náklady na nezávislého spolupracovníka 1608 €. Príjem nezávislých spolupracovníkov, ktorý uvádzame v tabuľke, nemusí nutne predstavovať príjem, ktorý títo nezávislí spolupracovníci mohli skutočne dosiahnuť odporúčaním spoločnosti Apesyto, alebo ktoré sme im skutočne vyplatili ako províziu prostredníctvom ich účasti v pláne kompenzácií spoločnosti Apesyto.

Tieto čísla by sa nemali vykladať ako garantované alebo prognózované príjmy alebo zisky. Akákoľvek garancia alebo záruka príjmu by bola zavádzajúca. Úspech spoločnosti Apesyto je iba výsledkom úspešného predaja, ktorý si vyžaduje tvrdú prácu, usilovnosť a vedenie. Váš úspech závisí od toho, ako efektívne tieto vlastnosti precvičujete.

Podľa našich skúseností vzorec pre úspech = (3 x POSTOJ) x (1 x ZNALOSŤ)