VERTE VO SVOJE SNY!

NIKDY NIKOMU NEDOVOĽTE,
TO VZIAŤ OD VÁS!
BUĎTE SLOBODNÝ! PRACUJTE PRE ÚSPECH! ŽITE A UŽIVAJTE
SI OVOCIE SVOJEJ PRÁCE!
A ODOVZDAJTE ĎALEJ...
VERTE VO SVOJE SNY!

NIKDY NIKOMU NEDOVOĽTE,
TO VZIAŤ OD VÁS!
BUĎTE SLOBODNÝ! PRACUJTE PRE ÚSPECH! ŽITE A UŽIVAJTE
SI OVOCIE SVOJEJ PRÁCE!
A ODOVZDAJTE ĎALEJ...

Filozofiou našej spoločnosti je pomáhať ľuďom budovať zdravší život, vytvárať vonkajšiu a vnútornú harmóniu, s prihliadnutím na potreby svojich partnerov, pomocou ktorých môžu dosiahnuť sebarealizáciu!

Aplikujeme taký komunitný model, ktorý pomáha členom spoločenstva dosiahnuť finančnú, zdravotnú a duševnú stabilitu. Pre dosiahnutie finančnej stability považujeme za dôležité vykonávať obchodné aktivity. Naším cieľom je udomácniť novú formu podnikania nazvanú „Community Retail Enterprise“ vo svete.

Pracujeme na tom, aby inovácie boli vyvážené s tradíciou.

Môžete byť jedným z prvých na svete, ktorí sa pripoja k nášmu jedinečnému systému:

V pozadí značky Apesyto je medzinárodná start-up spoločnosť, ktorá sa zameriava na odvetvie, ktoré môže zabezpečiť vážnu existenciu a finančnú stabilitu tak pre jednotlivcov ako aj pre firmy. Zakladajúci majitelia tejto spoločnosti ponúkajú záujemcom možnosť zúčastniť sa na celoživotnom programe; tí, ktorí majú záujem, sa môžu časom stať dokonca spoluvlastníkmi materskej spoločnosti. To všetko s riešením, ktoré bolo v nedávnej minulosti dokázateľne úspešné.

„Jednoduchosť je bránou pravdy…”

(Georg Christoph Lichtenberg)

Naše programy:

Vďaka našim inovatívnym produktom a službám sme na čele odvetvia.

Hlavným profilom spoločnosti zostal obchod s drahými kovmi, avšak v posledných rokoch sme začali silnú profilovú expanziu. Preto sa medzinárodné obchodovanie stalo súčasťou nášho portfólia.

Apesyto si kladie za cieľ splniť svoje poslanie vytvorením VEDOMÉHO SPOLOČENSTVA. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa sme zvolili podnikovú formu ‘Community Retail Marketing’. Členovia komunity kráčajú cestou, ktorá ich povyšuje na najvyšší stupeň vedomého života.

Image
Webshop
Ďalej
Image
Obchod v rámci Spoločenstva
Ďalej
Image
Systém predaja
Ďalej
Image
Školenia, vzdelávanie
Ďalej
Image
Možnosti úspory
Ďalej
Image
Mobilné zľavy
Ďalej
Webshop
Obchod v rámci Spoločenstva
Systém predaja
Školenia, vzdelávanie
Možnosti úspory
Mobilné zľavy

Podpora je v našich srdciach

Činnosť a fungovanie našej skupiny spoločností je založené na prevzatí zodpovednosti za našu spoločnosť. Snažíme sa prostredníctvom našich služieb každý deň vytvárať transparentnú a hodnotovú spoločnosť. Týmto procesom získavajú veľmi dôležité úlohy ďalšie iniciatívy, ktoré, namiesto nás, liečia rany našej spoločnosti. Preto sme vytvorili naše programy, ktoré pomáhajú našim zákazníkom spojiť sa s rôznymi organizáciami, podporujú ich a pomáhajú im poznať ich funkcie.

V nižšie uvedených programoch môžete byť tiež členom komunity Apesyto. Využitím nášho práva na spoľahlivé rozhodnutia môžete jednoducho a pravidelne podporovať svoju obľúbenú organizáciu alebo podujatie – samozrejme z prostriedkov našej spoločnosti

Program Sociálnej Podpory je iniciatíva zameraná na vzdelávanie spoločnosti, ktorá mobilizuje celú našu komunitu. Cieľom programu je posilniť vrstvu v našej spoločnosti, ktorá aktívne preberá zodpovednosť za záležitosti spoločnosti. Naším cieľom je tiež, aby členovia nášho Family Klubu pochopili a zažili, že podpora pochádza z tisícov hlasov.

V rámci tohto programu sa majitelia Holdingovej spoločnosti vzdajú 10% výsledku po ročnom zdanení, potom oprávňujú členov klubu na podporu organizácií a podujatí, ktoré sú súčasťou programu. Týmto spôsobom – bez precedensu v Európe – majú členovia Apesyto príležitosť podporiť ziskové ciele spoločnosti, ktoré sú pre nich dôležité.

Úspešnosť programu je založená hlavne na členoch Klubu rodiny, pretože sa rozhodujú, či podniknú kroky na podporu našej spoločnosti. Na základe skúseností z minulých rokov sme skutočne vďační našim zákazníkom, spotrebiteľom a členom klubu Elite, že využili túto príležitosť.

Ak si myslíte, že sú služby našej komunity prospešné, alebo chcete, aby vaši priatelia mali tiež možnosť vybrať si, ktorú organizáciu alebo podujatie podporiť, odporučte možnosti, ktoré ponúka náš rodinný klub Apesyto.
Každý registrovaný člen a jeho doporučená osoba dostane pomoc vo výške 12 EUR po tom, čo doporučená osoba dokončila úspešný nákup (ďalšie informácie získate u svojho odporúčateľa.)

Poďme spolu vybudovať spoločnosť, o ktorej ste vždy snívali!

Predstavenie spoločnosti

Meníme váš postoj k životu!

Ako klubu, založeného na hodnotách, naším cieľom je pôsobiť ako transparentná spoločnosť na budovanie spoločenstva, ktorá dáva všetkým svojim členom povznášajúci pocit, že prostredníctvom zodpovedných činov robia hodnotnú prácu pre spoločnosť a ich bezprostredné okolie.

Pripojte sa ešte dnes!